Online en blended learning

 

Leren vindt lang niet altijd alleen maar plaats tijdens trainingen. Het gebeurt heel vaak ook ongepland en ongestructureerd, bijvoorbeeld als je iets vraagt aan een collega of als je iets opzoekt op internet. Dat noemen we informeel leren.

Leren via geplande leeractiviteiten, zoals trainingen, noemen we ‘formeel’ leren.

Bij zowel formeel als informeel leren kun je online tools gebruiken om de leerervaring te verrijken.

 

 


70:20:10, informeel leren, performance support en online kennis delen

Om enig gevoel te krijgen bij de verhoudingen tussen formeel en informeel leren in organisaties heeft Charles Jennings het 70:20:10 model gedefinieerd. Dit zijn geen absolute getallen, maar ze geven een houvast:

  • Leren door oefening en ervaring, oftewel door het ‘gewoon te doen’ (70%)
  • Leren door hulp te vragen aan anderen, oftewel social learning (20%)
  • Leren via geplande leeractiviteiten, zoals trainingen (10%)

Leren door oefening en ervaring kun je met name ondersteunen door middel van performance support tools. Dit kan bijvoorbeeld een afbeelding of korte video zijn, of een stappenplan waarin een medewerker kan zien hoe hij of zij iets kan doen.

Om social learning te ondersteunen kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van discussieplatforms of online projectomgevingen. Maar ook lunchsessies waarbij de ene medewerker vertelt over zijn eigen ervaringen zijn een vorm van social learning.

Ik denk graag met je mee over de inzet van deze tools om informeel leren beter te faciliteren. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Neem contact op

 


Online of blended training

Wil je graag een online training aanbieden of een training die deels offline, deels online is (‘blended’) en kun je hier wel wat hulp bij gebruiken?

Ik kijk en denk graag met je mee over je plannen en over de materialen die je al hebt, of die nog ontwikkeld moeten worden.

Afhankelijk van de doelen van de training bepalen we op welke manier we de online leeromgeving in gaan zetten, welke content op welke manier zal worden aangeboden en welke opdrachten en andere interactievormen geschikt zijn om de cursisten een zo goed mogelijke leerervaring te geven.

Ik kan je helpen met het samenstellen of redigeren van teksten op basis van aangeleverde materialen, en ik kan deze voor je in het gewenste format zetten. Ik neem zelf geen video op en ik maak ook geen animaties. Anderen zijn daar veel beter in dan ik en doen dit ook veel sneller. Ik kan hen wel briefen door middel van scripts.

Verder kan ik ervoor zorgen dat alle inhoud op de juiste plaats in de leeromgeving staat en dat alles netjes werkt.

Natuurlijk kan ik jou ook wegwijs maken in de leeromgeving, zodat je (voortaan) zoveel mogelijk zelfstandig kunt werken in de omgeving. Je kunt dan bijvoorbeeld zelfs tijdens het geven van de training nog teksten en andere materialen toevoegen of wijzigen. Zo kun je nóg beter aansluiten bij wat je cursisten nodig hebben.

Geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Neem contact op