Onderwijskundig advies, ontwerp en ontwikkeling

 

Ik denk graag mee over leeroplossingen. Aan de hand van diverse gesprekken leid ik af welke behoefte er is, welke content daarbij past en in welke vorm dit het beste kan worden aangeboden. Daarbij werk ik nauw samen met inhoudsdeskundigen. Zo komen we tot een plan van aanpak voor de inhoud.

Is opleiding de oplossing?

Soms is het zo dat ik tot de conclusie kom dat een opleiding niet de oplossing is, maar dat er iets anders aan de hand is waardoor medewerkers niet op het gewenste niveau presteren. Dit kan bijvoorbeeld een communicatieprobleem zijn of een gebrek aan de juiste tools. Ook in dat geval geef ik een advies over de te nemen vervolgstappen. Het kan dan zo zijn dat de organisatie dit eerst zelf verder oppakt of een andere expert inschakelt.

Samen met inhoudsdeskundigen

Als er wél sprake is van een opleidingsprobleem kan ik, afhankelijk van de gekozen aanpak, helpen bij het ontwikkelen van de leermaterialen. Zoals gezegd gaat dit in samenwerking met één of meerdere inhoudsdeskundigen.

Doordat ik zelf geen expert ben kan ik mij goed inleven in de doelgroep die het óók nog moet leren. Voor een inhoudsdeskundige is bepaalde kennis soms zo vanzelfsprekend dat ze die vergeten te vermelden. Ik zie waar informatie ontbreekt of waar bepaalde verbanden niet zomaar gelegd kunnen worden.

Er kan ook sprake zijn van te veel informatie. Inhoudsdeskundigen weten vaak zoveel van het onderwerp dat alles belangrijk lijkt en het lastig is om te bepalen welke informatie kan worden weggelaten. Een training met te veel informatie schiet zijn doel echter voorbij. Als onderwijskundige kan ik bepalen wanneer de hoeveelheid informatie voldoende is.

Ook houd ik in de gaten of de informatie en opdrachten aansluiten bij de gestelde leerdoelen.
De inhoudsdeskundige controleert of alle informatie uiteindelijk ook echt klopt.

Materialen ontwikkelen

Ik kan teksten samenstellen of redigeren op basis van aangeleverde materialen en in deze in het gewenste format zetten. Ik neem zelf geen video op en maak ook geen animaties. Anderen zijn daar veel beter in dan ik en doen dit ook veel sneller. Ik kan hen wel briefen door middel van scripts.

Als er gewerkt wordt met een platform zoals Moodle of een andere online leeromgeving, dan kan ik er ook voor zorgen dat alle inhoud op de juiste plaats staat en dat alles netjes werkt. Ook kan ik meedenken over een zo optimaal mogelijk gebruik van de leeromgeving, rekening houdend met de doelgroep en de leerdoelen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op